Presse

Fakta om Studentsamskipnaden i Innlandet

  • Vil levere studentvelferd til 12.500 studenter i innlandet
  • Vil ha campus på Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad
  • 100 ansatte og vil omsette for ca. kr 160 Mill
  • Vil tilby studentvelferd gjennom studentboliger, studentbarnehage, studenthelsetjenester og -rådgivning, studentkafeer, studentbokhandler og gi økonomisk støtte til studentdemokratiene og til studentaktiviteter
  • Samskipnaden sin virksomhet er regulert av Lov om studentsamskipnader

Kontaktpersoner
Se Kontakt oss
Pressemelding SOPP SIH fusjon

Ny studentsamskipnad i innlandet
Styrene i Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) og Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH) besluttet 19. oktober å fusjonere og skal hete Studentsamskipnaden i Innlandet fra 1. januar 2017.
Fra 1. januar 2017 fusjonerer Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet. For å fremme en enhetlig organisering av studentvelferden for studentene ved Høgskolen i Innlandet besluttet kunnskapsdepartementet 14. oktober at Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark fra 1. januar 2017 organiseres som én virksomhet.

Godt forberedt for fusjonen
Samskipnadene i Oppland og Hedmark var godt forberedt på Kunnskapsdepartementet sin beslutning. «Vi startet forberedende samtaler allerede i vår» sier styreleder fra SOPP Vegard Vikøren. «Vår erfaring fra prosessen knyttet til etableringen av NTNU Gjøvik var at kommer det en beslutning om sammenslåing fra Kunnskapsdepartementet, vil vi få svært kort tid å gjennomføre selve sammenslåingen». Styrelederne forteller om forberedelser for fusjonen som har vært preget av konsensus. Vi har også hatt en tett og god dialog med kunnskapsdepartementet. «Det er stor iver i begge organisasjonene etter å komme i gang med å bygge en ny og større studentsamskipnad i innlandet» sier styreleder i SiH Jørgen Ingebrigtsen.
Profesjonalisert studentvelferd
En ny og større studentsamskipnad vil legge godt til rette for videreutvikling og profesjonalisering av studentvelferden for studentene knyttet til Høgskolen i Innlandet. Det legges i disse dager planer sammen med studentdemokratiene og utdanningsinstitusjonene for videreutvikling av velferdstilbudet for studentene tilknyttet Høgskolen i Innlandet. Organisering av den nye samskipnaden vil være på plass i løpet av første halvår.
Fakta om Studentsamskipnaden i Innlandet

  • Vil levere studentvelferd til 12.500 studenter i innlandet
  • Vil ha campus på Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad
  • 100 ansatte og vil omsette for ca. kr 160 Mill
  • Vil tilby studentvelferd gjennom studentboliger, studentbarnehage, studenthelsetjenester og -rådgivning, studentkafeer, studentbokhandler og gi økonomisk støtte til studentdemokratiene og til studentaktiviteter
  • Samskipnaden sin virksomhet er regulert av Lov om studentsamskipnader

Nærmere opplysninger ved:
Styreledere i SOPP Vegard Vikøren vegard.vikoren@yahoo.com, mobil 468 42 190
Styreleder i SIH Jørgen Ingebrigtsen ingebrigtsen.joergen@gmail.com, mobil 994 75 467