Barnehage

Studentsamskipnaden i Innlandet eier og driver barnehage på Lillehammer.

Vi er opptatt av at dere foreldre skal kunne overlate deres barn til trygge og omsorgsfulle voksne som setter barnets trivsel og læring i sentrum. Vi er fleksible og opptatt av å være nettverksskapere hvor barn og voksne knytter nye vennskapsrelasjoner.

Som studentbarnehage sørger vi for barnepass dersom eksamen skulle kollidere med planleggingsdag, eller dersom du får sykt barn på eksamensdagen. Vi har ingen pålagte dugnader, og vi tilbyr barnepass på foreldremøter.

Barnehagen ligger i et rolig område med lite trafikk, i gangavstand til flere av studentboligene. Det er god bussforbindelse til høgskolen og sentrum. Vi har et stort uteområde med mye grøntareal som innbyr til variert lek og fysisk utfoldelse. Vi bruker gymsal i nabobygg, og om vinteren har vi akebakke og skiløype i barnehagen. Vi leier ut barnehagen til barnebursdager.

Fakta

0-6 år
Sentral beliggenhet
Hel eller delt plass
Søskenmoderasjon
Ingen depositum
Ingen pålagte dugnader
11 måneders betaling
2 måltider om dagen
Barna sover i egen vogn som oppbevares inne i barnehagen