Betalingssatser

  • Oppholdsavgift per måned for hel plass er kroner 2.655,-
  • Kostpenger per måned er kroner 275 for hel plass.
  • Søskenmoderasjon 30% for barn nr 2.
  • Søskenmoderasjon 75% for barn nr. 3.
  • 11 måneders betaling.