Helsekasse

Helsekassen er en økonomisk støtteordning der studentene får tilbakebetalt utgifter (egenandeler) utover kroner 250 per kalenderår. (Det tas forbehold om endringer i egenandelssatsene.) Helsekasseordningen finansieres gjennom semesteravgiften som hver student betaler.

Reglement

  • Ordningen dekker kun folketrygdens godkjente egenandeler. Egenandelstak 1, dvs. egenandeler hos lege, psykolog, behandling i poliklinikk og røntgeninstitutt, medisiner på blå resept, pasientreiser, samt spesielt medisinsk utstyr.
  • SOPP refunderer egenandeler utover kroner 250 per kalenderår, og opp til frikortgrensen. Frikortgrense for 2016 er kroner 2.185,-.  Når du har betalt kroner 2.185,- i egenandeler får du automatisk frikort tilsendt fra Helsenorge.no.
  • 1. års studenter får refundert utgifter fra og med semesterstart, mens 2. og 3. års studenter får refundert for kalenderåret.
  • Studenter som avslutter studiene i vårsemesteret må kreve refusjon innen 15. september samme år.
  • Dersom du er student både i vår- og høstsemesteret er siste frist for å få refundert utgifter, 31. januar det påfølgende kalenderår.

Refusjon

Du må bestille oversikt over alle egenandelene som er registrert på deg for inneværende år på helsenorge.no, oversikten tar du med deg til SOPPs ekspedisjon sammen med gyldig studiebevis, deretter vil pengene bli overført til din bankkonto.

Bestill egenandelsoversikt fra helsenorge.no her