Helse/Råd

En å snakke med?

Har du problemer som gjør at du ikke får konsentrert deg om studiene, eller har du behov for prevensjonsveiledning? Helsetjenesten har kunnskap om, og kjennskap til, studentenes hverdag – de er her for å hjelpe deg.

Fakta om tjenesten
• Tjenesten er gratis
• Taushetsplikt
• Helsekasse (refusjon av legeutgifter)
• Samtaler
• Prevensjonsveiledning