Opptakskriterier

  • Barn av studenter prioriteres ved hovedopptak
  • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester jfr. § 13 i Lov om barnehager.
  • Barn / familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
  • Søsken av barn som går i barnehagen.
  • Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.
  • Søknadsfrist i barnehagen er 1. mars.