På vei ut

Ønsker du å flytte ut av studentboligen?

  • Oppsigelse: send skriftlig oppsigelse via boligtorget eller e-post.
  • Renhold: sjekk e-post du har fått med dokument om hva du skal vaske og hvem du kontakter vedr. utsjekk.
  • Levering av nøkkel: leveres til renholder, legges i konvolutt med navn og dato i postkassen til SI på fellesvaskeriet eller i SIs postkasse utenfor Internatet på høgskolen. Nøkkel kan ikke leveres noe annet sted.

Finner du ikke svar på alt du lurer på?
Se gjennom de andre sidene eller kontakt oss.

Oppsigelse
Det er 1 mnd. oppsigelse regnet fra den datoen du sier opp (gjelder frem til 31.07.2017).
Si opp boligen på Boligtorget eller via e-post, i oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse.
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på Min Side på Boligtorget.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Husk adresseforandring til posten/folkeregisteret
Nedvask ved utflytting
Vask grundig før du flytter. Ved manglende rengjøring vil du få mulighet til å vaske en gang til innen en tidsfrist om du har bestilt og møtt renholder til en utsjekk. Om du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel og du blir belastet med evt. kostnader ved mangelfull rengjøring.
Levering av nøkkel
Levering av nøkkel: leveres til renholder, legges i konvolutt med navn og dato i postkassen til SI på fellesvaskeriet eller i SIs postkasse utenfor Internatet på høgskolen. Nøkkel kan ikke leveres noe annet sted.

Ikke levert nøkkel ved kontraktssluttdato regnes som tapt og faktureres med kr. 750,-.
Leveres nøkkel senere enn kontraktstid blir man også belastet for de dager som går over kontraktsluttdato.