Rådgivertjenesten

Mistrivsel, relasjonsproblemer, angst/depresjon, spiseforstyrrelser, søvnvansker, dårlig selvtillit – eller trenger du bare en å dele tanker og bekymringer med?

Rådgivertjenesten gir tilbud om
• Individuelle samtaler
• Gruppesamtaler
• Kurstilbud
• Formidle kontakt med andre fagpersoner

Fakta
• Gratis
• Timebestilling
• Taushetsplikt

Åpningstid
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl 09.00–15.00
Du finner oss i 1. etasje i Internatet på HiL

Psyk. sykepleier/rådgiver Kristin F. Gunstad (Unngå sensitiv informasjon)
Telefon: 916 21 478

Sykepleier/rådgiver Lise Haukebø (Unngå sensitiv informasjon)
Telefon: 900 75 875