Studenthelsetjeneste

En å snakke med?

Har du problemer som gjør at du ikke får konsentrert deg om studiene, eller har du behov for prevensjonsveiledning? Helsetjenesten har kunnskap om, og kjennskap til, studentenes hverdag – de er her for å hjelpe deg.

Fakta om tjenesten
• Tjenesten er gratis
• Taushetsplikt
• Helsekasse (refusjon av legeutgifter)
• Samtaler
• Prevensjonsveiledning

Åpningstider
Sykepleiertjenesten: tirsdag kl 08.30–15.00, torsdag kl 08.30-11.30
Rådgivertjenesten: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl 09.00-15.00
Du finner oss i 1. etasje i i Internatet på HiL.