Studentpresten

Når livet blir for stort eller for lite kan det være godt å ha en å snakke med.

Av og til blir livet litt for stort
 litt for mange tanker i hodet
• litt for store forventninger fra deg selv og andre
• litt for mange mennesker i litt for store auditorier

Av og til blir livet litt for lite
• litt for få mennesker til å dele tid og tanker
• litt for trange rammer om liv og lyst
• litt for få rom til å snakke om livets store spørsmål

Studentpresten tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn.
Studentpresten har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.
Studentpresten tilbyr også samtalegrupper om sorg og livsmestring, og arrangerer labyrintvandringer.